Одржавање фудбалских стадиона

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Годишња уговорна обавеза са ЈП Дирекција за изградњу о одржавања стадиона у Ужицу и Крчагову а по потреби годишње санирање истих. Кадровска и техничка опремљеност за радове на санацијама фудбалских стадиона и зелених спортско рекреативних површина широм државе