Вођење пословних књига

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Кадровски потенцијал и техничка опремљеност за обављањем ове врстре послова како за спортске клубове тако за трећа лица, односно остале привредне субјекте.