Јавни радови

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Од 2009.године Установа се активно укључила у пројекте јавних радова у Републици Србији . У сарадњи са министарством економије и регионалног развоја , националном службом за запошљавање и локалном самоуправом у 2009. години спроведен је јавни рад под називом ,, Уређење стаза и заштита предела изузетних облика клисуре реке Ђетиње. У овом пројекту а на временски период од четри месеца радно је ангажовано 12 незаослених лица.
У 2010.години Установа је извођач јавног рада ,, Чишћење кањона реке Ђетиње и језера Врутци ".
Уовом пројекту ангажована су 24 незапослена лица а на период од четри месеца.