Пословни извештаји

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

777

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"

СТАТУТ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА

Председник Надзорног одбора: Зоран Стефановић

Члан Надзорног одбора: Драган Боројевић

Члан Надзорног одбора: Динко Жувела

Директор ЈП "Велики парк": Бранко Богићевић

Извршни директор : Марко Жеравчић

Извршни директор : Динко Жувела

                                                    ПОСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈИ


ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2017. ГОД.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2017. ГОД.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017. ГОД.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2016. ГОД.

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2016. ГОД.

 ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП"ВЕЛИКИ ПАРК" ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2016. ГОД.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Белики парк за период 2017 - 2021.год. 

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Белики парк за период 2017 - 2027.год. 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 


ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ И МИШЉЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ И МИШЉЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ И МИШЉЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ И МИШЉЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ