Јавне набавке

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ff

                                                        ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Jавнa набавкa услуга ревизије за 2017 годину


ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА бр 05/17КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/17

 

НАБАВКA ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА, БЕНЗИНА И НАФТЕ бр 03/17

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр 02/17

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗУТА ЗА ГРЕЈАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ, бр 01/17

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗУТА ЗА ГРЕЈАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ, бр 05/16

 Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА РЕВИЗИЈЕ

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА бр 04/16

Позив за подношење понуда

Одговор на питање потенцијалног понуђаћа у поступку Јавне набавке осигурања

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА, БЕНЗИНА, НАФТЕ бр 02/16

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр 01/16

Позив за подношења понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗУТА ЗА ГРЕЈАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ, бр 06/15

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ, бр 06/15

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА, бр 05/15

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА, БЕНЗИНА, НАФТЕ бр 04/15

Позив за подношење понуда

 

 ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА бр 03/15

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗУТА ЗА ГРЕЈАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ  бр 02/15

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр 01/15

 Позив за подношење понуда

 

-------------------------------------------------------------- 2015. ГОДИНА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ - ПУТАР ВОЗИЛА бр. 10/2014

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА МАЗУТА ЗА ГРЕЈАЊЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ бр. 09/2014

Позив за подношење понуда

Допуна конкурсне документације

  

ЈАВНА НАБАВКА сауне бр. 08/2014 

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга ревизије 07/2014 

Позив за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА филтера за клима коморе 06/2014.

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка горива- бензина и нафте 05/2014.

Позив за подношење понуда

 

 Јавна набавка средстава за прераду воде 04/2014.

Позив за подношење понуда

 

 

Јавна набавка мазута за грејање спортске дворане 03/2014.

Позив за подношење понуда

 

 

Јавна набавка хемијских средстава за одржавање зелених површина 02/2014.

Позив за подношење понуда

 

 

Јавна набавка електричне енергије 01/2014.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке број 01/2014 услуга ревизије

Позив за подношење понуде

 

 

ЈАВНА НАБАВКА мазута за грејање спортске дворане